טופס מעקב ארוחות ויציאות

על מנת לדעת אם ההנקה מתנהלת נכון, תינוקת צריך לינוק לפחות 8 פעמים ביממה (רצוי 10-12 פעמים). בנוסף, מעקב אחר היציאות שלו מאפשרות לנו לבדוק שהוא אכן מקבל מספיק חלב. החל מהיום הרביעי, צריכים להיות 3-4 יציאות ביממה (רכות בצבע חרדל) ו-6 חיטולים עם שתן.

הטופס הבא יאפשר לך לערוך מעקב אחר ההנקות והיציאות. את מוזמנת להדפיס אותו וכך תוכלי לסמן עליו. מומלץ להדפיס ולהביא איתך לבית יולדות!

הוראות: סמני בעיגול את השעת התחלה ההנקה ו4 היציאות הראשונות.

שעות תחילת ההנקה ביום הראשון: 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות: 1 (שחור/סמיך)   חיתולים רטובים: 1


שעות תחילת ההנקה ביום השני: 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות: 1 2 (שחור/סמיך)   חיתולים רטובים: 1 2


שעות תחילת ההנקה ביום השלישי: 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות:1 2 3 (חום/ירוק)   חיתולים רטובים: 1 2 3


שעות תחילת ההנקה ביום הרביעי: 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות: 1 2 3 4 (צהוב/חרדל)   חיתולים רטובים: 1 2 3 4


שעות תחילת ההנקה ביום החמישי:24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות:1 2 3 4 (צהוב/חרדל)   חיתולים רטובים: 1 2 3 4


שעות תחילת ההנקה ביום השישי: 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות:1 2 3 4 (צהוב/חרדל)   חיתולים רטובים: 1 2 3 4


שעות תחילת ההנקה ביום השביעי: 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 מס' הנקות: ______

יציאות: 1 2 3 4 (צהוב/חרדל)   חיתולים רטובים: 1 2 3 4